Informatie voor gastouders

Algemeen

 

Gastouderbureau ’t Groene Hart bemiddelt tussen vraagouder (degene die opvang voor zijn of haar kinderen nodig heeft) en gastouder (degene die tegen vergoeding kinderen wil opvangen) en begeleidt de kinderopvang.

Gastouderopvang is kinderopvang op maat. Kleinschalig, persoonlijk en rekeninghoudend met de specifieke wensen van ouders en gastouder. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over opvoeding, plaats van de opvang en tijdstip van halen en brengen.

Over het algemeen vangt u als gastouder kinderen op bij u thuis. Het is echter ook mogelijk kinderen op te vangen in het huis van de vraagouder. Gaat u bij een gezin aan de slag? Dan biedt het bureau permanente begeleiding en ondersteuning aan ouder en gastouder. De opvang evalueren we periodiek.

Voor gastouders organiseren we thema-avonden over allerhande onderwerpen. We stellen het zeer op prijs als u deze avonden bezoekt. Het komt uw deskundigheid en bekwaamheid ten goede.

Gastouderbureau ’t Groene hart is bij het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. Dit betekent dat ouders bij de overheid een tegemoetkoming kunnen aanvragen in het kader van de Wet kinderopvang.

Het registratiebewijs is te vinden op  www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Schrijf je in en wij zoeken een passend gezin

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan in de kinderopvang? Schrijf je in en wij melden je aan bij het landelijk register. Vervolgens kijken wij of we je kunnen matchen aan een van onze (vraag)ouders.

Handig om te weten!

Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Op grond van de Wet kinderopvang vraagt het bureau van alle ingeschreven gastouders een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het Ministerie van Justitie geeft deze af.

Na inschrijving moet u deze verklaring zelf aanvragen bij de gemeente. De kosten hiervoor zijn circa € 40,00. Daarnaast moet u zich aanmelden bij het persoonsregister kinderopvang.

EHBO

 

Iedere gastouder moet in het bezit zijn van een EHBO certificaat. Het is verplicht om ieder jaar een herhaal cursus te volgen.

De eerste cursus betaald de gastouder zelf, de opleiding kan eventueel via het gastouderbureau geregeld worden. De kosten hiervan zijn € 45,00. De herhalingen worden door het gastouderbureau betaald.

Aantal kindplaatsen per gastouder

 

Gastouders vangen tegelijkertijd maximaal zes kinderen op in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar).

Gastouders zijn verplicht deel te nemen aan de cursus EHBO bij kinderen van het Oranje Kruis.