Informatie voor ouders

Algemeen

 

Gastouderbureau ’t Groene Hart bemiddelt tussen vraagouder (degene die opvang voor zijn of haar kinderen nodig heeft) en gastouder (degene die tegen vergoeding kinderen wil opvangen) en begeleidt de kinderopvang.

Het gastouderbureau bemiddelt ook in oppas aan huis. Hierbij past de gastouder op in het huis van de kinderen (en combineert dat soms met de opvang van meerdere kinderen). In principe verloopt de bemiddeling en de begeleiding hetzelfde, met dien verstande dat de gastouder € 15,00 per gezin ontvangt en niet meer dan 3 dagen per week opvang biedt.

Gastouderopvang is kinderopvang op maat. Kleinschalig, persoonlijk en rekening houdend met uw specifieke wensen. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over opvoeding, plaats van de opvang en het tijdstip van halen en brengen. Na een zorgvuldige selectie helpen we u aan een passende gastouder (zie bijgevoegde Selectiecriteria Gastouders). Uw kind wordt opgevangen in huiselijke, kleine kring. Een ervaren gastouder draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en geborgenheid van uw kind.

Na de bemiddeling biedt het gastouderbureau permanente begeleiding en ondersteuning aan ouder en gastouder. De opvang evalueren we periodiek.

Ons gastouderbureau neemt deel aan landelijk en provinciaal overleg voor gastouderbureaus. Zo blijven we op de hoogte van ontwikkelingen binnen de kinderopvang en zorgen we voor kwalitatief goede opvang.

Gastouderbureau ’t Groene hart staat als erkend bureau geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 119931758.

Hierdoor kunt u bij de Belastingdienst een tegemoetkoming aanvragen in het kader van de Wet kinderopvang.

Het registratiebewijs is te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Schrijf u in en wij plaatsen uw kind bij een gastouder

Bent u opzoek naar flexibele opvang waarbij uw kind individuele aandacht krijgt? Schrijf u dan nu in!

[button target=”_self” hover_type=”default” text_align=”center” text=”Inschrijven” link=”https://gobgroenehart.nl/voor-ouders/gobgroenehart.nl/inschrijfformulier-voor-ouders/” color=”#ffffff” background_color=”#23a55e” border_color=”#23a55e” border_radius=”30″]

Handig om te weten!

Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Op grond van de Wet kinderopvang vraagt het bureau van alle ingeschreven gastouders een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het Ministerie van Justitie geeft deze af.

Na inschrijving moet u deze verklaring zelf aanvragen bij de gemeente. De kosten hiervoor zijn circa € 40,00. Daarnaast moet u zich aanmelden bij het persoonsregister kinderopvang.

EHBO

 

Iedere gastouder moet in het bezit zijn van een EHBO certificaat. Het is verplicht om ieder jaar een herhaal cursus te volgen.

De eerste cursus betaald de gastouder zelf, de opleiding kan eventueel via het gastouderbureau geregeld worden. De kosten hiervan zijn € 45,00. De herhalingen worden door het gastouderbureau betaald.

Aantal kindplaatsen per gastouder

 

Gastouders vangen tegelijkertijd maximaal zes kinderen op in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar).

Gastouders zijn verplicht deel te nemen aan de cursus EHBO bij kinderen van het Oranje Kruis.