Verantwoording bureaukosten

Waar betaal ik bureaukosten voor?

 

Gastouderbureau ’t Groene Hart berekent een maandelijks tarief voor bureaukosten, deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

[unordered_list style=”circle” animate=”yes” font_weight=”normal”]

 • Verstrekken van telefonische informatie over gastouderopvang
 • Intakegesprekken gastouders
 • Intakegesprekken vraagouders
 • Contractbesprekingen met gast- en vraagouders
 • Evaluatiegesprekken gastouders
 • Werving en selectie
 • Administratie m.b.t. de bemiddeling
 • Kassiers functie
 • Uren registratie
 • Aanmelden van gastouders bij het Landelijk register kinderopvang.
 • Correspondentie met ouders en gastouders
 • Bemiddeling/mediation bij (onverwachte) probleemsituaties
 • Bemiddeling bij vervanging in geval van ziekte of vakantie
 • Jaarlijkse risico-inventarisatie in het huis waar het kind wordt opgevangen
 • Afsluiten van diverse verzekeringen (t.b.v. gastouders: bedrijfsaansprakelijkheid en gastkinderen: ongevallen
 • Bewaking en bevordering deskundigheid gastouders (bv EHBO)
 • Bevordering deskundigheid (bv meldcode kindermishandeling)
 • Algemeen advies
 • Deskundigheidsbevordering bureaumedewerkers
 • Uitgave Nieuwsflitsen en Nieuwsbrieven
 • Algemene publiciteit
 • Lidmaatschap brancheorganisatie (MO-groep)
 • Deelname diverse Netwerk-overleggen
 • Algemene informatie kinderopvang voor ouders en gastouders
 • Kerst pakketen ed
 • Overhead
 • Gemeentelijke afdracht leges

[/unordered_list]